MUZEÁLIS peremgyújtású fegyver (utolsó módosítás: 2010.07.16.)

Elöltöltős muzeális fegyverek:

2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. § E törvény alkalmazásában:
24. muzeális fegyver és lőszer: az elöltöltő fegyver, továbbá a korszerű perem vagy központi, illetve elektromos gyújtású lőszer használatára alkalmatlan tűzfegyver, és az ilyen fegyverekhez használható 1945 előtt gyártott lőszer;

29. tűzfegyver: olyan, a törvény mellékletének "A", "B", "C" vagy "D" kategóriájában meghatározott eszköz, amelyből a kiterjedő forró gáz tolóereje által meghajtott szilárd anyagú lövedék lőhető ki, kivéve, ha
c) muzeális fegyvernek tekinthető;

A HATÓSÁGI ENGEDÉLYEZÉS SZABÁLYAI

3. § (1) A rendőrség által kiadott engedély szükséges:
a) a lőfegyver, a lőfegyverdarab (a továbbiakban együtt: lőfegyver), a muzeális lőszer kivételével a lőszer,
a flóbert töltény gyártásához, javításához, forgalmazásához, a lőfegyver hatástalanításához, a lőfegyver kiállításához;
e) a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatához;

4/A. § (1) A 3. § (1) bekezdését a lőfegyvernek, a festéklövő fegyvernek, a gáz- és riasztófegyvernek, a légfegyvernek, a színházi fegyvernek, a muzeális lőszer kivételével a lőszernek, a flóbert tölténynek, a gáz- és riasztótölténynek, valamint a lőszerelemnek a szolgáltatási kerettörvény szerint a szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő javítására, forgalmazására is alkalmazni kell.

253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet a fegyverekről és lőszerekről

1. § (1) E rendelet alkalmazásában
1. fegyver: lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver, festéklövő fegyver, muzeális fegyver, színházi fegyver;

A hatósági engedélyezés szabályai

4. § (2) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában a lőfegyver, a lőfegyverdarab, a lőszer, a lőszerelem, a színházi fegyver javítását, megszerzését és tartását, a légfegyver javítását, a gáz- és riasztófegyver viselését, a lőfegyver hatástalanítását, a muzeális fegyver sportlövészeti célú használatát, a polgári rendeltetésű lőtér, a lőfegyver- és lőszer (lőszerelem) tárolóhely üzemeltetését a kérelmező lakóhelye, szervezet esetén a tevékenység helye szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi.

A fegyver gyártására, forgalmazására, javítására, hatástalanítására, kiállítására vonatkozó szabályok

15. § (2) Fegyver, lőszer (töltény) és lőszerelem forgalmazási tevékenység esetén
f) muzeális fegyver működtetéséhez szükséges lőszerelem (fekete lőport vagy a fekete lőpor kiváltására gyártott lőport) csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesület kereskedelmi meghatalmazottja részére értékesíthető;

Fegyver, lőszer, lőszerelem megszerzése és tartása

30. § (1) Muzeális fegyver sportlövészeti célú használata csak sportlövészettel foglalkozó sportegyesületnek engedélyezhető.
(2) Muzeális fegyver akkor használható sportlövészetre, ha biztonságos működését a fegyverek és lőszerek bevizsgálására kijelölt szervezet tanúsítja.
(3) Muzeális fegyvert sportlövészetre csak sportegyesület tagja használhat.
(4) Muzeális fegyver önvédelmi célra nem viselhető.

32. § (2) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú lövedék kilövésére alkalmas tűzfegyver és a színházi fegyver tartására, a gáz- és riasztófegyver viselésére, a muzeális fegyver sportlövészet célú használatára kiadott engedély visszavonásig hatályos.

49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről

2. számú melléklet a 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez / A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelem tartalma A lőtér üzemeltetésére jogosító engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell:
e) annak megjelölését, hogy a lőtéren milyen jellegű, kaliberjelű és kategóriába tartozó lőfegyvert vagy muzeális fegyvert, és milyen célra (futóvad, korongvadász, skeet, trap lövészet) kívánnak használni.

Fegyvergyárak:

<vissza az elejére>

E-mail-t kérlek ne küldj.

<vissza az elej?re>